Personal på Tegnérs arbetsområde

Tegnérkyrkogårdens arbetsområde sköter om Tegnérkyrkogården, och området runt Växjö domkyrka och Domkyrkocentrum.

Kai-Uwe Brauer

Kai-Uwe Brauer

Lagförman

Sofie Johnsson

Kyrkogårdsarbetare

Marie Arnesson

Marie Arnesson

Kyrkogårdsarbetare

Pia Karlsson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Lars Persson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Johan Bark

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Cecilia Thorin

Kyrkogårdsarbetare

Joakim Eriksson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Ivar Lindblad

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare