Foto: Daniel Lönnbäck

Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik - classic konfa 22/23

Del av något större … Tillsammans utforskar vi kristen tro och vad den kan betyda i våra liv.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Uppstart

Söndagen den 11 september i Tävelsås kyrka med gudstjänst och föräldrainfo.

Träffar

Fredagar kl 15.15-18.00. Första träffen fredagen den 16 september i Vederslövs kyrka.

Läger

Höstläger i oktober 2022. Lägerdygn våren 2023.

Konfirmation

Lördagen den 27 maj 2023 i Vederslövs kyrka.

Med reservation för förändringar.