Foto: Daniel Lönnbäck

Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik - classic Konfa

Del av något större … Tillsammans utforskar vi kristen tro och vad den kan betyda i våra liv.

 Anmälan

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

Uppstart

Söndagen den 10 oktober i Kalvsviks kyrka med gudstjänst och föräldrainfo.

Träffar

Fredagar kl 15.15-17.15. Första träffen den 15 oktober i Vederslövs kyrka.

Läger

Dagläger den 5 november 2021. Läger den 25-27 mars 2022.

Konfirmation

Den 23 april 2022 i Vederslövs kyrka.

Med reservation för förändringar.