Konfirmander i kåpor framme vid altaret.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

10. Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik - classic

Del av något större … Tillsammans utforskar vi kristen tro och vad den kan betyda i våra liv.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik - classic

Uppstart

Söndagen den 13 september kl 10.00 i Kalvsviks kyrka med gudstjänst och föräldrainfo.

Träffar

Fredagar kl 14.30-17.00 samt vissa söndagar

Läger

En övernattning under hösten och ett tredagars läger under våren.

Konfirmation

Söndag 24 april 2021 kl 11.00 i Vederslövs kyrka.

Med reservation för förändringar.

Kontaktperson

Anna-Karin Kullenbert

Anna-Karin Kullenbert

Församlingspedagog

Helena Fyhr Abrahamsson

Helena Fyhr Abrahamsson

Församlingspedagog