Ett halsband med en symbol för Taizé.
Foto: IKON

Digital Taizébön

Tisdagar (jämna veckor) kl 18.00, sändning från Växjö domkyrka.

Taizébön med lugnt tempo och tystnad. På grund av rådande pandemi sänds bönen digitalt via facebook.com/vaxjodomkyrka 

Tid och plats

Digital livesändning: Tisdagar (jämna veckor) kl 18.00.
Nästa tillfälle 6/4, då sänds det digitalt från Högstorps kyrka

Information

Ola Isacsson

Komminister

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.