Ett halsband med en symbol för Taizé.
Foto: IKON

Digital Taizébön

Tisdagar (jämna veckor) kl 18.00, sändning från Växjö domkyrka.

Taizébön med lungt tempo och tystnad. På grund av rådande pandemi sänds bönen digitalt via facebook.com/vaxjodomkyrka 

Tid och plats

Digital livesändning: Tisdagar (jämna veckor) kl 18.00.

Information

Ola Isacsson

Komminister

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.