Sverigedemokraterna

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet.

Från vänster: Michel Bergendorff, Pernilla Wikelund, Christer Svensson
Från vänster: Michel Bergendorff, Pernilla Wikelund, Christer Svensson Foto: Ingela Stewén

En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet
Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands

En synlig kyrka
Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro,
även i förorter och parallellsamhällen

Omsorg om kulturarvet
Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största
kulturarv – kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda
traditionen kring skolavslutningar i kyrkan

SVERIGEDEMOKRATERNA

Kontaktperson: Pernilla Wikelund, e-post: pernilla.wikelund@sd.se
Hemsida: www.sd.se