En person sitter och surfar på sin mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd och hjälp

Alla behöver vi hjälp någon gång. I Svenska kyrkan finns det alltid hjälp att få. Inga problem är för små och obetydliga eller för stora och oöverstigliga. Hit är du alltid välkommen, vart du än befinner dig i livet.

Samtalsstöd

En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.

Någon att tala med

Ibland behöver man någon att prata med. Mänskliga problem rör inte bara tron och kyrkan, utan livet överhuvudtaget. Inga problem är för små eller för obetydliga att prata om. Inga problem är heller för stora eller för svåra att prata om.

En livboj på en brygga vid vattnet.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som har problem i någon av dina nära relationer. Det kan handla om såväl parrelationer som relationen till barn, föräldrar eller andra närstående. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

När du behöver stöd i vardagen

Diakonicentrums logotype.

Diakonicentrum i Växjö

Diakonicentrum är ett öppet rum som välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns det stöd och hjälp för dig som är ensam, hemlös eller på annat sätt befinner dig i en utsatt livssituation. Välkommen in!

En person ställer ett tänt ljus i en stor ljusbärare.

Ansökan om diakonalt stöd

Om du har svårt att få vardagen att gå ihop och uppfyller bedömningsgrunderna, kan du ansöka om diakonalt stöd från någon av pastoratets stiftelser. Här hittar du mer information om vilka kriterier som måste uppfyllas och hur du går till väga för att skicka din ansökan.

Kyrkan i samhället

Sjukhuskyrkans altare

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller närstående, men även för dig som har ditt dagliga arbete på sjukhuset. Sjukhuskyrkans präster och diakoner arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.

Universitetskyrkans logotype.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan är ett samarbete mellan olika kristna samfund på universitet och högskolor över hela Sverige för både studenter och anställda, oavsett kulturell bakgrund och sexuell identitet, för att erbjuda samtalsstöd och andrum, bjuda in till gemenskap och existentiell fördjupning, förmedla kontakt till lokala församlingar och finnas som resurs i till exempel krisberedskap och krisbearbetning.

När du förlorat någon

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Två personer är ute på långpromenad. Det är vinter och solen skiner.

Leva vidare

En samtalsgrupp för dig som är i sorg. Du får möjlighet att träffa andra människor i liknande situation som din egen. Vi träffas för samtal och stöd. Du kan, om du vill, dela dina erfarenheter med de andra i gruppen.

Var du än är

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En ung kvinna sitter på en brygga och ser ut över en mörk sjö.

Få hjälp och stöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du behöver någon att prata med. I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem.