Ett litet barn leker med såpbubblor inomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Söndagsskola för barn från 3 år och uppåt (Växjö)

Söndagar kl 10.00 i Västrabokyrkan. Söndagar kl 10.00 i Mariakyrkan.

Västrabokyrkan

Söndagsskolan är för barn från 4 år och uppåt. Den som är yngre är också välkommen men i sällskap med en vuxen.

Tid och plats

Söndagar kl 10.00 - 11.00 i Västrabokyrkan

Mariakyrkan

För barn 3 år och uppåt.

Tid och plats

Söndagar kl 10.00 -11.00 i Mariakyrkan.