Barn som sjunger.
Foto: Johannes Frandsen

Solstrålarna 5-10 år (Växjö)

Uppehåll just nu.

Solstrålarna är en barnkör med andakt, gudstjänst, pyssel, lek och upplevelser för barn i åldern 5-10 år. Vi kan hämta de barn som går på Gustavslundskolan, enligt överenskommelse med föräldrar och fritids/skolan. Följ Johanneskyrkan på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 14.30-16.30 i Johanneskyrkan.

Anmälan

Anmälan görs till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Information och anmälan

Linnea Petersson

Linnea Petersson

Kantor

Karolina Gårdendahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd