Barn som sjunger.
Foto: Johannes Frandsen

Solstrålarna 5-10 år (Växjö)

Uppehåll just nu.

Uppehåll just nu, annars onsdagar kl 14.30 i Johanneskyrkan.
Solstrålarna är en barnkör med andakt, gudstjänst, pyssel, lek och upplevelser för barn i åldern 5-10 år. Vi kan hämta de barn som går på Gustavslundskolan, enligt överenskommelse med föräldrar och fritids/skolan. Följ Johanneskyrkan på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 14.30-16.30 i Johanneskyrkan.

Anmälan

Anmälan görs till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Information och anmälan

Linnea Petersson

Linnea Petersson

Kantor

Karolina Gårdendahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.