Barn som pysslar
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Smått och gott 6-7 år (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (annars tisdagar kl 13.30 i Öjaby församlingshem.)

Sång, pyssel och lek. Mellis i församlingshemmet.

Varannan vecka för barn i förskoleklass och varannan vecka för årskurs 1. Vi träffar barnen från förskoleklass i jämna veckor och barnen i årskurs 1 ojämna veckor. Max 20 barn per grupp.

Vi hämtar de barn som går på Öjaby skola när de slutar kl 13.10 och går tillsammans till Öjaby församlingshem. Vid kl 15.00 kan barnen hämtas vid församlingshemmet eller går tillbaka till fritids i sällskap av personal från skolan eller kyrkan. Det är viktigt att du meddelar om ditt barn ska gå tillbaka till fritids eller hämtas vid församlingshemmet kl 15.00. Kom också ihåg att meddela personal på fritids om ditt barn ska vara med på Smått och gott. 

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 13.30-15.00 i Öjaby församlingshem. 

Vid frågor kontakta:

Madeleine Widing

Musikpedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd