Barn som pysslar
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Smått och gott 6-7 år (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (Tisdagar kl 13.30 i Öjaby församlingshem.)

Uppehåll tills vidare

Sång, pyssel och lek. Mellis i församlingshemmet.

Varannan vecka för barn i förskoleklass och varannan vecka för årskurs 1. Vi träffar barnen från förskoleklass i jämna veckor (start 29/9) och barnen i årskurs 1 ojämna veckor (start 6/10). Max 20 barn per grupp.

Vi hämtar de barn som går på Öjaby skola när de slutar kl 13.10 och går tillsammans till Öjaby församlingshem. Vid kl 15.00 kan barnen hämtas vid församlingshemmet eller går tillbaka till fritids i sällskap av personal från skolan eller kyrkan. Det är viktigt att du meddelar om ditt barn ska gå tillbaka till fritids eller hämtas vid församlingshemmet kl 15.00. Kom också ihåg att meddela personal på fritids om ditt barn ska vara med på Smått och gott. 

Terminsstart

Terminsstart hösten 2020: Vecka 40 och 41

Tid och plats

Tisdagar kl 13.30-15.00 i Öjaby församlingshem. 

Anmälan

Båda grupperna är fulla. 

Vid frågor kontakta:

Madeleine Widing

Musikpedagog

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.