Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Föräldragrupp med sång från 0 år (Lammhult)

Uppehåll tills vidare. I vamliga fall: Tisdagar kl 9.30 i Lammhults kyrka. Torsdagar kl 14.00 i Lammhults kyrka.

Uppehåll tills vidare.
Föräldragrupp med sång är för barn i alla åldrar tillsammans med vuxen. Sång, lek och fika. Vi står för kaffe, té och annan dryck, ni tar med eget fikabröd.

Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 9.30-11.00 i Lammhults kyrka och torsdagar kl 14.00-15.30 i Lammhults kyrka 

Anmälan

Anmälan inför varje tillfälle. Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Max sju föräldrar - först till kvarn. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.