Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Föräldragrupp med sång från 0 år (Lammhult)

Uppehåll tills vidare. I vamliga fall: Tisdagar kl 9.30 i Lammhults kyrka. Torsdagar kl 14.00 i Lammhults kyrka.

Föräldragrupp med sång är för barn i alla åldrar tillsammans med vuxen. Sång, lek och fika. Vi står för kaffe, té och annan dryck, ni tar med eget fikabröd.

Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 9.30-11.00 i Lammhults kyrka och torsdagar kl 14.00-15.30 i Lammhults kyrka 

Anmälan

Anmälan inför varje tillfälle. Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Max sju föräldrar - först till kvarn. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd