Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora (Sjösås/Braås)

Måndagar kl 13.00-15.00 i Braås församlingshem.

Små och stora för barn i åldern 0-6 år. Här är alla välkomna som vill pyssla, leka och sjunga. Ta med dig en vuxen som också vill vara med. Vi bjuder på fruktfika.

Följ Sjösås och Dädesjö församlingar på Facebook

Tid och plats

Måndagar kl 13.00-15.00 med start den 6 september i Braås församlingshem.

 

Kontaktperson

Helen Johansson

Pedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd