En färggrann matta med barn som håller hand som motiv.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Små och stora (Ingelstads församling)

Måndagar kl 9.30 i Östra Torsås församlingshem. Tisdagar kl 9.30 i Nöbbele församlingshem.

För barn från 0 år och uppåt. Vi sjunger, leker, fikar och har andakt tillsammans.
Följ Ingelstads församling på Facebook

Tid och plats

Måndagar kl 9.30-11.30 i Östra Torsås församlingshem.
Tisdagar kl 9.30-11.30 i Nöbbele församlingshem.