Meny

Små och stora (öppen verksamhet)

Måndagar kl 9.30 i Östra Torsås församlingshem. Tisdagar kl 9.30 i Nöbbele sockenstuga. - VILANDE

Sång, rytmik, lek, andakt och fika för barn i alla åldrar tillsammans med vuxen. Sång och rytmik, lek, andakt och fika.

På grund av coronaviruset är Små och stora vilande, i vanliga fall träffas vi:

Måndagar kl 9.30-11.30
Östra Torsås församlingshem

Tisdagar kl 9.30-11.30
Nöbbele sockenstuga

Följ Ingelstads församling på Facebook

Information

Karin Andersson

Karin Andersson

Assistent i församlingsarbete