Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora (Ingelstads församling)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Sång, rytmik, lek, andakt och fika för barn i alla åldrar tillsammans med vuxen. Ni medtar eget fika, vi bjuder på dryck.Följ Ingelstads församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu i vanliga fall, måndagar kl 9.30-11.30 i Östra Torsås kyrka och tisdagar kl 9.30-11.30 i Nöbbele kyrka.

Anmälan

Anmälan krävs inför varje träff. Anmälan görs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Madeleine Nyhlén

Madeleine Nyhlén

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.