Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora (Ingelstads församling)

Uppehåll just nu.

Sång, rytmik, lek, andakt och fika för barn i alla åldrar tillsammans med vuxen. Ni medtar eget fika, vi bjuder på dryck.Följ Ingelstads församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu i vanliga fall, måndagar kl 9.30-11.30 i Östra Torsås kyrka och tisdagar kl 9.30-11.30 i Nöbbele kyrka.

Anmälan

Anmälan krävs inför varje träff. Anmälan görs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Madeleine Nyhlén

Madeleine Nyhlén

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd