Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora från 0 år (Öjaby)

Start v. 37 Tisdagar kl 14:00 i Öjaby församlingshem. Torsdagar kl 9.30 i Örtagården.

Små och stora är för barn från 0 år och uppåt, tillsammans med vuxen. Sångstund, lek, fika och avslutande bön. Vi bjuder på fika, kaffe, te och annan dryck. 

Följ Öjaby församling på Facebook

terminsstart

Tisdagen den 14 september kl 14.00 i Öjaby församlingshem. Ingen anmälan.
Torsdagen den 16 september kl 9.30 i Örtagården.

Tid och plats

Tisdagar kl 14.00-16.00 i Öjaby församlingshem.
Torsdagar kl 9.30-11.30 i Örtagården, Ör.

Uppehåll på grund av höstlov:  (v 44)
Avslutning inför juluppehåll: tisdag 7/12 och 9/12 (v 49)

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Begränsade telefontider i sommar vecka 25-34
Måndag-fredag: kl 10.00-12.00

Ordinarie tider från vecka 35
Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd