Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora från 0 år (Öjaby)

Uppehåll tills vidare. I vanliga fall: Måndagar kl 9.30 i Öjaby församlingshem. Torsdagar kl 9.30 i Örtagården. Fredagar kl 9.30 i Öjaby församlingshem

Uppehåll tills vidare.

Små och stora är för barn från 0 år och uppåt, tillsammans med vuxen. Sångstund, lek, fika och avslutande bön. Vi bjuder på kaffe, te och annan dryck. Ni tar själva med frukt, fikabröd eller annat tilltugg.

Följ Öjaby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 9.30-11.00 i Öjaby församlingshem. Torsdagar kl 9.30-11.00 i Örtagården, Ör. Fredagar kl 9:30-11.00 i Öjaby församlingshem.

Anmälan

Anmälan inför varje tillfälle. Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Max sju föräldrar - först till kvarn.

Anmälan till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Information och anmälan, Öjaby

Madeleine Widing

Musikpedagog

Information och anmälan, Örtagården

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.