Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora från 0 år (Öjaby)

Uppehåll tills vidare. I vanliga fall: Måndagar kl 9.30 i Öjaby församlingshem. Torsdagar kl 9.30 i Örtagården. Fredagar kl 9.30 i Öjaby församlingshem

Uppehåll tills vidare.

Små och stora är för barn från 0 år och uppåt, tillsammans med vuxen. Sångstund, lek, fika och avslutande bön. Vi bjuder på kaffe, te och annan dryck. Ni tar själva med frukt, fikabröd eller annat tilltugg.

Följ Öjaby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 9.30-11.00 i Öjaby församlingshem. Torsdagar kl 9.30-11.00 i Örtagården, Ör. Fredagar kl 9:30-11.00 i Öjaby församlingshem.

Anmälan

Anmälan inför varje tillfälle. Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Max sju föräldrar - först till kvarn.

Anmälan till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Information och anmälan, Öjaby

Madeleine Widing

Musikpedagog

Information och anmälan, Örtagården

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.