En färggrann matta med barn som håller hand som motiv.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Små och stora 0-6 år (Växjö)

Måndagar kl 9.30 i Högstorps kyrka. Måndagar kl 13.30 i Skogslyckans församlingshem Tisdagar kl 9.30 i Västrabokyrkan. Torsdagar kl 09.30 i Skogslyckans församlingshem.

Små och stora är sångsamling, andakt, gemenskap och lek för små barn tillsammans med föräldrar. Ofta fikar vi även tillsammans. I Växjö stads- och domkyrkoförsamling hittar du Små och stora-grupper i följade kyrkor.

Västrabokyrkan

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap, skapande och fika. Ingen anmälan.
Höstterminen: Startar vecka 35, från 30/8 till och med 6/12.
Tid och plats: Tisdagar kl 9.30-11.30, drop in från klockan 9.00.
Vi finns också på Facebookgruppen Små och stora i Västrabokyrkan .

Högstorps kyrka

För barn 0-5 år med vuxen. Enkel fika, 20 kr/vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap och fika.
Terminsstart: terminsstart 19 sept
Tid och plats: Måndagar kl 9.30-11.00 i Högstorps kyrka. 
Anmälan: Du kan anmäla dig och dina barn en vecka i taget. Varje fredag publiceras kommande veckas grupper. Klicka här för att anmäla

Skogslyckans församlingshem

För barn 0-5 år med vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap och fika.
Enkel fika, 20 kr/vuxen. 

Tid och plats: terminsstart 16 jan 2023
Grupp 1: Måndagar kl 13.30-15.00 Skogskyckans församlingshem. 
Grupp 2: Torsdagar kl 09:30-11. 00 i Skogskyckans församlingshem. 

Anmälan: Du kan anmäla dig och dina barn en vecka i taget. Varje fredag publiceras kommande veckas grupper. Klicka här för att anmäla