Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora 0-6 år (Växjö)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Små och stora är sångsamling, andakt, gemenskap och lek för små barn tillsammans med föräldrar. Ofta fikar vi även tillsammans. I Växjö stads- och domkyrkoförsamling hittar du Små och stora-grupper i följade kyrkor.

Västrabokyrkan

Digital Små och stora, sångstund för barn 0-6 år.
Tid och plats: Digital träff tisdagar kl 9.30 via Facebooksidan @Vastrabokyrkan
Digital Små och stora i Västrabokyrkan, klicka här!
Sångstunden kan också ses i efterhand.

Högstorps kyrka

För barn 0-5 år med vuxen. Enkel fika, ta med eget tilltugg.

Små och stora måndagar

Tid och plats: Just nu uppehåll, i vanliga fall ses vi måndagar kl 9.30-11.00 i Högstorps kyrka.

Små och stora torsdagar

Tid och plats: Just nu uppehåll, i vanliga fall ses vi torsdagar kl 14.00-15.30 i Högstorps kyrka.
Anmälan: Efter helgerna i januari kommer information om vårens erbjudanden.

Johanneskyrkan

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen.
Små och stora med gudstjänst på tisdagar
Tid och plats: Just nu uppehåll, i vanliga fall ses vi tisdagar kl 14.00-15.30 i Johanneskyrkan
Små och stora på torsdagar
Tid och plats: Just nu uppehåll, i vanliga fall ses vi torsdagar kl 10.00-11.30 i Johanneskyrkan.

Kontaktperson Högstorps kyrka

Carina Karlsson Nordmark

Assistent i församlingsarbete

Kontaktperson Västrabokyrkan

Rebecka Svensäter

Rebecka Svensäter

Kantor

Kontaktperson Johanneskyrkan

Karolina Gårdendahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.