Meny

Små och stora 0-6 år

Måndagar kl 9.30 i Högstorps kyrka. Tisdagar kl 9.30 i Västrabokyrkan. Tisdagar kl 14.00 i Johanneskyrkan. Torsdagar kl 14.00 i Högstorps kyrka. - ALLA GRUPPER ÄR VILANDE

Måndagar kl 9.30-11.30
Högstorps kyrka

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Samlingarna innehåller sångstund, fri lek, fika och andakt. Fika 10 kr/vuxen.
Vårterminen är igång. Välkommen!

Följ Högstorps kyrka på Facebook

Tisdagar kl 9.30-11.15
Västrabokyrkan

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi sjunger, leker, pysslar och fikar tillsammans sedan avslutar vi med en kort andakt i kyrkan.
Följ gärna vår Facebookgrupp ”Små och stora i Västrabokyrkan”. Där hittar du sånger, drama och bibelberättelser.

Följ Västrabokyrkan på Facebook

Tisdagar kl 14.00-16.00
Johanneskyrkan

Små och stora med barngudstjänst för barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi inleder med sångstund därefter firar vi en kort gudstjänst på barns villkor. Barnen är delaktiga på många sätt, från att ringa i klockorna till att samla in kollekt och tända ljus. Efteråt är det dags för fika och lek. Ingen föranmälan, det är bara att komma.
Vårterminen pågår till och med 2/6, 2020.

Följ Johanneskyrkan på Facebook

Torsdagar kl 14.00-15.30
Högstorps kyrka

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Samlingarna innehåller sångstund, fri lek, fika och andakt. Fika 10 kr/vuxen.
Vårterminen är igång. Välkommen!

Följ Högstorps kyrka på Facebook

 

Information, måndagar och torsdagar i Högstorp

Carina Karlsson Nordmark

Assistent i församlingsarbete

Information, tisdagar i Västrabokyrkan

Emma Karlsson

Ungdomsledare

Information, tisdagar i Johanneskyrkan

Elisabet Tunström

Elisabet Tunström

Församlingspedagog