Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora 0-6 år (Växjö)

En del grupper är pausade men du kan följa små och stora digitalt på tisdagar kl 9.30 via Facebookgruppen Små och stora i Västrabokyrkan.

Små och stora är sångsamling, andakt, gemenskap och lek för små barn tillsammans med föräldrar. Ofta fikar vi även tillsammans. I Växjö stads- och domkyrkoförsamling hittar du Små och stora-grupper i följade kyrkor.

Västrabokyrkan

Digital Små och stora, sångstund för barn 0-6 år.
Tid och plats: Tisdagar kl 9.30 via Facebookgruppen Små och stora i Västrabokyrkan Sångstunden kan också ses i efterhand.

Högstorps kyrka

För barn 0-5 år med vuxen. Enkel fika, 20 kr/vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap och fika.
Tid och plats: Terminsstart 6 september
Måndagar kl 9.30-11.00 i Högstorps kyrka.

Anmälan via e-post,
öppnar 30 aug, till Carina.Nordmark@svenskakyrkan.se . Ange grupp, tid och plats i din anmälan. Begränsat antal platser.

SKOGSLYCKANS KYRKA
För barn 0-5 år med vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap och fika.
Enkel fika, 20 kr/vuxen. 

Tid och plats: Terminsstart 9 september
Grupp 1: Torsdagar kl 9.30-11.00 Skogskyckans församlingshem.
Anmälan via e-post, öppnar 30 aug, till Carina.Nordmark@svenskakyrkan.se , Ange grupp, tid och plats i din anmälan. Begränsat antal platser.

Tid och plats: Terminsstart 9 september
Grupp 2: Torsdagar kl 14.00-15.30 i Skogskyckans församlingshem
Anmälan via e-post, öppnar 30 aug, till Carina.Nordmark@svenskakyrkan.se . Ange grupp, tid och plats i din anmälan. Begränsat antal platser.

Johanneskyrkan

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. På tisdagarna är det Små och stora med gudstjänst.
Tid och plats: Just nu uppehåll, i vanliga fall:
Tisdagar kl 14.00-15.30 i Johanneskyrkan. (Små och stora med gudstjänst)
Torsdagar kl 10.00-11.30 i Johanneskyrkan. (Små och stora-grupp)

Kontaktperson Högstorps kyrka

Carina Karlsson Nordmark

Assistent i församlingsarbete

Kontaktperson Västrabokyrkan

Rebecka Svensäter

Rebecka Svensäter

Kantor

Kontaktperson Johanneskyrkan

Karolina Gårdendahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd