En färggrann matta med barn som håller hand som motiv.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Små och stora 0-6 år (Växjö)

Tisdagar kl 9.00 i Västrabokyrkan. Måndagar kl 9.30 i Högstorps kyrka (gruppen är fulltecknad). Torsdagar kl 9.30 (fulltecknad) samt 14.00 i Skogslyckans församlingshem. Tisdagar kl 14.00 och torsdagar kl 10.00 i Johanneskyrkan

Små och stora är sångsamling, andakt, gemenskap och lek för små barn tillsammans med föräldrar. Ofta fikar vi även tillsammans. I Växjö stads- och domkyrkoförsamling hittar du Små och stora-grupper i följade kyrkor.

Västrabokyrkan

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap, skapande och fika.
Tid och plats: Tisdagar kl 9.00 - 11.30 med start 14 september.
Vi finns också på Facebookgruppen Små och stora i Västrabokyrkan .

Ingen anmälan

Högstorps kyrka (fulltecknad, inga fler anmälningar i höst)

För barn 0-5 år med vuxen. Enkel fika, 20 kr/vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap och fika.
Terminsstart: 6 september
Tid och plats: Måndagar kl 9.30-11.00 i Högstorps kyrka.
Anmälan: Öppnar 30 aug, anmäl via e-post till nedanstående kontaktperson (Högstorps och Skogslyckan). Ange grupp, tid och plats i din anmälan. Begränsat antal platser.

SKOGSLYCKANS KYRKA

För barn 0-5 år med vuxen. Sångsamling, andakt, gemenskap och fika.
Enkel fika, 20 kr/vuxen. 
Terminsstart: 9 september
Tid och plats: För att fler ska kunna vara med delar vi upp oss i två grupper:
Grupp 1: Torsdagar kl 9.30-11.00 Skogskyckans församlingshem. (gruppen är fulltecknad)
Grupp 2: Torsdagar kl 14.00-15.30 i Skogskyckans församlingshem. 
Anmälan: Öppnar 30 aug, anmäl via e-post till nedanstående kontaktperson (Högstorp). Ange grupp, tid och plats i din anmälan. Begränsat antal platser.

Johanneskyrkan

För alla barn i sällskap av vuxen är välkommen! Vi inleder med en härlig sångstund som avslutas med en gudstjänst på tisdagen och en kortare andakt på torsdagen. Därefter finns det tid för fika och lek.

Terminsstart: v 37, 14/9 och 16/9
Tid och plats: Tisdagar kl 14.00-16.00 i Johanneskyrkan.
Torsdagar kl 10.00-12.00 i Johanneskyrkan.
Ingen anmälan

HEMMESJÖ och FURUBY FÖRSAMLING 

Små och stora är sångsamling, andakt, gemenskap och lek för barn 0-5 år tillsammans med vuxen. Vi byter tankar och idéer om stort, om smått och om livet som förälder. Vi serverar enkelt fika, 20 kr per vuxen.

Terminsstart
Tisdagen den 7 september kl 9.30.

Tid och plats
Tisdagar kl 9.30-11.30 i församlingshemmet i Billa (vid Hemmesjö kyrka).

Anmälan
Anmälan öppnar den 30 augusti. Anmälan via e-post till nedanstående kontaktperson för Högstorp och Skogslyckan. Ange grupp, tid och plats i din anmälan.