Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora 0-6 år (Hemmesjö-Furuby)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Små och stora är sångsamling, andakt, gemenskap och lek för barn 0-5 år tillsammans med vuxen. Vi byter tankar och idéer om stort, om smått och om livet som förälder. Vi serverar enkelt fika. Ta gärna med eget tilltugg

Följ Hemmesjö-Furuby församling på Facebook

Terminsstart

Uppehåll tillsvidare.

Tid och plats

I vanliga fall ses vi tisdagar kl 9.30-11.30 i församlingshemmet i Billa (Vid Hemmesjö kyrka).

Kontaktperson

Carina Karlsson Nordmark

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.