Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Till innehållet

Små barn

Ta del av vårt rika utbud av aktiviteter och verksamheter för föräldrar och barn runt om i våra kyrkor och församlingshem.


Det finns någon form av barnverksamhet i de flesta av våra församlingar. Du och din familj är välkomna att delta i den barngrupper som passar er bäst, oftast behövs ingen föranmälan, det är bara att komma! 

Barnverksamhet för små barn

I Växjö stad

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

"Sånger vid Barnens Altarskåp"

Växjö domkyrka
Tisdagar kl 10.00-11.00
Sångstund, fika och andakt för barn 0-6 år tillsammans med vuxen.
Info: Sirpa Abrahamsson telefon 0470-70 48 26

Musik och lek

Skogslyckans församlingshem
Måndagar kl 09.00-10.30
Måndagar kl 10.30-12.30
Torsdagar kl 14.00-16.00
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Att sjunga för och med sitt barn är stimulerande både för dig och barnet. Här ges möjlighet att lära sig nya sånger och att göra något roligt tillsammans. Max 40 barn och vuxna/grupp.
FÖRANMÄLAN till måndagarna. Sista gången den 8/5. Avslutning 15/5 kl 14:00
InfoKatarina Källner telefon 0470-70 48 84 eller Sirpa Abrahamsson telefon 0470-70 48 26

Sjung med mig

Skogslyckans församlingshem
Torsdagar kl 10.00-11.30 
För barn 0-12 månader tillsammans med en förälder. Att sjunga för och med sitt barn är stimulerande både för dig och barnet. Här ges möjlighet att lära sig nya sånger och att göra något roligt tillsammans. FÖRANMÄLAN! (Gäller för hela terminen.) Sista gången 11/5, avslutning 15/5 kl 14:00.
Info och anmälan: Katarina Källner telefon 0470-70 48 84 eller Sirpa Abrahamsson telefon 0470-70 48 26

Kyrkis

Högstorps kyrka och församlingshem
Måndagar kl 09.30-11.30
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi leker, har skapande verksamhet, lär oss om kyrkan, sjunger tillsammans och fikar. Barngudstjänsten blir en fin avslutning på stunden. Fikat kostar 10kr/vuxen.
Info och anmälan: Carina Nordmark telefon 0470-70 49 51

Små och stora - öppen förskola

Högstorps kyrka och församlingshem
Tisdagar kl 09.30-11.00
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Samlingarna innehåller sångstund, fri lek, fika och andakt. Fikat kostar 10kr/vuxen.
Info: Elin Sundelin telefon 0470-70 49 38

Sjung med mig - babysång

Högstorps kyrka och församlingshem
Torsdagar kl 09.30-10.30
För barn 0-8 månader. Kom med barnen och sjung, dansa och ramsa med oss! Barnets språk utvecklas och vi har kul tillsammans. det känns också bra att träffa andra föräldrar med små barn. Först fikar vi, därefter har vi vår sångstund. Fikat kostar 10kr/vuxen.
Info: Linnea Petersson telefon 0470-70 49 52

Små och stora med barngudstjänst

Johanneskyrkan
Tisdagar och torsdagar kl 14.00-16.00
Här är barn 0-6 år välkomna tillsammans med vuxen. Vi inleder med en sångstund. Därefter firar vi en kort gudstjänst (15 min) på barns villkor. Barnen är delaktiga på många sätt-från att ringa i klockorna till att samla in kollekt och tända ljus. Efteråt är det dags för fika och lek.
Info: Sofia Thuresson telefon 0470-70 48 75

Sjung med mig

Johanneskyrkan
Tisdagar och torsdagar kl 9.30-10.45 För barn över 9 månader.
Torsdagar kl 11.00-12.15 För barn upp till 9 månader.
Att sjunga för och med sitt barn är stimulerande både för dig och barnet. Här ges möjlighet att lära sig nya sånger och att göra något roligt tillsammans. Vi inleder med en sångstund med både gamla och nya barnsånger. Efter fikastunden går vi in i kyrkan, tänder ett ljus och har en kort andakt.
Info: Sofia Thuresson telefon 0470-70 48 75

Små och stora

Västrabokyrkan
Tisdagar kl 9.00-11.15, sångsamling kl 9.30
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi sjunger, leker, pysslar och fikar tillsammans. Sedan avslutar vi med en kort andakt i kyrkan.
Info: Torun Allansson telefon 0470-70 49 04
eller Rebecka Svensäter telefon 0470-70 49 05

Små och stora

Västrabokyrkan
Torsdagar kl 14.00-15.30
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi börjar med dop in-fika. Därefter leker och pysslar vi, samt lär oss mer om frälsarkransen. Vi avslutar i kyrkan med en kort andakt med frälsarkransen i fokus.
Info: Torun Allansson telefon 0470-70 49 04 

Babycafé

Teleborgs kyrka och församlingshem
Måndagar kl 9.30-11.30
För barn 0-12 månader. Kom med ditt barn och sjung, dansa och umgås med andra föräldrar med små barn. Fikat kostar 10kr/familj.
Info: Sanna Gillerfors telefon 0470-70 48 87

Öppet lekrum

Teleborgs kyrka och församlingshem
Tisdagar kl 14.00-16.00
För barn 0-5 år tillsammans med vuxen. Lek och fika. Ingen personal med. Fikat kostar 10kr/familj.

Norr om Växjö stad

Dädesjö församling

Barngrupp i Dädesjö

Dädesjö sockenstuga
Onsdagar ojämna veckor kl 16.30-18.00
Barn 0-6 år med familj. Sångstund, andakt och pyssel för hela familjen. Tag med eget fika.
Info: Ingela Sandford Boberg telefon 0470-70 32 09

Gårdsby församling

Lek- och pysselcafé

Sandsbro kapell
Måndagar kl 13.30-15.30
För dig som är hemma med barn är lek- och pysselcafét en möjlighet för dig som förälder att träffa andra vuxna och för barnen att pyssla, leka, sjunga och lära känna andra barn. Sångstunden avslutar vi i en liten andakt.
Info: Zinka Karlsson telefon 0470-70 32 38

Lilla småtting

Sandsbro kapell
Tisdagar kl 10.00-11.00
För barn upp till 8 månader.
Tisdagar kl 10.30-12.30 För barn över 8 månader.
Det är en möjliget för dig som är hemma med barn att träffa andra barn och föräldrar. Vi sjunger sånger och ramsor som passar barnens ålder. Sångstunden avslutar vi i en liten andakt. Gemensam fika mellan grupperna.
Info: Zinka Karlsson telefon 0470-70 32 38

Lammhults församling

Föräldragrupp med sång

Lammhults kyrka
Tisdagar och torsdagar kl 9.30-11.30
För barn från 0 år och uppåt tillsammans med vuxen. Sång, lek och fika.
Info: Inger Spjut telefon 0472-26 86 81

Föräldragrupp med sång

Bergs sockenstuga
Torsdagar kl 14.00-16.00
För barn 0 år och uppåt tillsammans med vuxen. Gruppen är för närvarande vilande men startar om intresse finns, kontakta Inger. 
Info: Inger Spjut telefon 0472-26 86 81

Sjösås församling

Babycafé

Braås församlingshem
Tisdagar kl 10.00-11.30
För barn 0-1 år tillsammans med vuxen. Att sjunga för sitt barn är roligt och viktigt. Du får lära nya sånger, rytmik och dans, allt är härligt att göra tillsammans med ditt barn. En gemensam fikastund som församlingen bjuder på. Här finner du kanske nya vänner och glädjen att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
Info: Ingela Sandford Boberg telefon 0470-70 32 09

Små och stora (alla åldrar)

Braås församlingshem
Måndagar kl 14.00 -16.00
Öppen verksamhet med sångstund, andakt, pyssel och gemensam fikastund som församlingen bjuder på.
Info: Ingela Sandford Boberg telefon 0470-70 32 09

Söraby församling

Sångfiskarna

Söraby gula församlingsgård
Måndagar kl 9.00-11.30
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Andakt med konkret och lättförståelig bibelberättelse, sång, rörelse/rytmik, skapande och fri lek. Smörgåsfika, kaffe och te.
Info: Ylva Hagberg telefon 0470-70 32 31

Lilla lammet

Söraby gula församlingsgård
Tisdagar kl 9.00-10.45
För barn 0-2 år tillsammans med vuxen. Andakt, sång, rörelse/rytmik och fri lek. Kaffe och te.
Info: Ylva Hagberg telefon 0470-70 32 31

Lilla lammet

Tolgs kyrka (Marias kapell)
Torsdagar kl 9.00-10.00
För barn 0-2 år tillsammans med vuxen. Andakt, sång, rörelse/rytmik och fri lek. Kaffe och te.
Info: Ylva Hagberg telefon 0470-70 32 31

Öjaby församling

Små och stora

Öjaby församlingshem
Måndagar kl 9.30-11.30

Torsdagar kl 14.00-16.00
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi pysslar, leker, sjunger nya och gamla barnvisor, umgås och fikar tillsammans.
Info: Elisabeth Hermansson telefon 0470-70 49 42

Babycafé

Öjaby församlingshem
Torsdagar kl 9.30-11.30
En mötesplats för dig som är nybliven förälder med barn 0-12 månader. Vi sjunger nya och gamla barnvisor, lär oss ramsor och vi dansar tillsammans med våra barn. Här är vi nära i sånger och andakt. Vi fikar tillsammans och samtalar om det som känns viktigt under barnets första år.
Info: Elisabeth Hermansson telefon 0470-70 49 42

Små och Stora

Örtagården
Tisdagar kl 9.30-11.30
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi pysslar, leker, sjunger nya och gamla barnvisor, umgås och fikar tillsammans.
Info: Elisabeth Hermansson telefon 0470-70 49 42

Väster om Växjö stad

Gemla församling

Sjung med mig

Gemla församlingshem
Tisdagar kl 10.00-11.30
För barn från 0-ca 2 år. Vi börjar med drop-in fika tillsammans, för de som vill fram till kl 10.30, för att sedan sjunga tillsammans med barnen och avsluta med en liten andakt.
Info: Ida Sjöö telefon 0706 77 71 70

Små och Stora

Gemla församlingshem
Torsdagar kl 10.00-11.30
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Vi börjar med drop-in fika tillsammans, för de som vill, för att sedan vid kl. 10.30 ha fri lek och bus/pyssel till kl 11.00. Sedan sjunger vi tillsammans med barnen och avslutar med en liten andakt.
Info: Ida Sjöö telefon 0706-77 71 70

Öster om Växjö stad

Hemmesjö-Furuby församling

Små och Stora

Församlingshemmet i Billa
Tisdagar kl. 9.30-11.30
För barn 0-5 år tillsammans med vuxen. Vi sjunger, leker, fikar och har andakt tillsammans. Fika 10 kr.
Info: Carina Nordmark telefon 0470-70 49 51

Babycafé

Församlingshemmet i Billa
Torsdagar kl. 9.30-11.30
En mötesplats för nyblivna föräldrar med barn 0-12 mån. Här har du möjlighet att träffa andra föräldrar och byta lite tankar och idéer. Fika 10 kr. FÖRANMÄLAN
Info och anmälan: Carina Nordmark telefon 0470-70 49 51

Söder om Växjö stad

Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församlingar

Små och stora

Tävelsås kyrka
Torsdagar kl 9.30-11.30 ,OBS torsdag 9 mars är vi i Vederslövs kyrka
För barn 0-5 år tillsammans med vuxen. Sång, berättelse, lek skapande och fika. Vi är i Tävelsås kyrka varje gång under våren. Fikat kostar 10kr/familj.
Info: Expeditionen vid Teleborgs kyrka telefon 0470-70 48 57

Ingelstad församling

Små och stora

Östra Torsås församlingshem
Måndagar kl 9.30-11.30
För föräldralediga. Samling fika pyssel/lek.
Info: Carina Cummings 0470-70 32 46

Små och Stora

Jäts församlingshem
Torsdagar kl 9.30-11.30
För föräldralediga. Samling, fika, pyssel och lek.
Info: Carina Cummings 0470-70 32 46 

Små och stora

Nöbbele sockenstuga
Tisdagar kl 9.30-11.30.
För föräldralediga. Samling, fika, pyssel/lek.
Info: Carina Cummings 0470-70 32 46