Personal på Skogslyckans arbetsområde

Skogslyckans arbetsområde sköter om Skogslyckans kyrkogård samt området kring Högstorps kyrka.

Eva Winbro

Lagförman

Torbjörn  Nygren

Torbjörn Nygren

Kyrkogårdsarbetare

Carola Falk

Kyrkogårdsarbetare

Rune Nordström

Rune Nordström

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 49 79

Marie Arnesson

Marie Arnesson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Linda Persson

Linda Persson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Linnea Henningsson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

David Börjesson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Per Jarnerup

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare