Händer som håller i en bibel.
Foto: Jim Elfström/Ikon

5. Intensiv - konfa

En grupp för dig som vill komprimera konfatiden.

Digitalt Informationsmöte

Tisdagen den 1 juni kl 18.00. För att få länk till mötet, skicka ett mail till nedanstående kontaktperson.

ANMÄLAN

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

UPPSTART

Den 21 november 2021 kl 11.00 i Växjö domkyrka.

TRÄFFAR

Dagligen mellan den 2-8 januari samt ytterligare några dagar fram till konfirmationen.

LÄGER

Den 2-4 januari 2022.

KONFIRMATION

Den 30 april 2022 i Växjö domkyrka.

Med reservation för förändringar.

Kontaktperson

Julia Jonsson

Julia Jonsson

Komminister