En leksaksbåt.
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Silverstrålar 7 år (Gårdsby/Sandsbro)

Uppehåll på grund av coronapandemin, i vanliga fall: Måndagar kl 13.15 i Sandsbro kapell.

Kontaktperson

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Assistent i församlingsarbete

Anette Lindén

Anette Lindén

Diakon

Magnus Jakopsohn

Magnus Jakopsohn

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.