Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Sångfiskarna 0-6 år (Söraby)

Uppehåll just nu.

Sångfiskarna är för barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Andakt med lättförståelig bibelberättelse, sång, rörelse, rytmik, skapande och fri lek. Vi bjuder på kaffe och te.

Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall måndagar kl 9.00-11.00 i Söraby gula församlingsgård.

Anmälan

Anmälan till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Helen Johansson

Pedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd