Mamma med två barn
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Sångfiskarna 0-6 år (Söraby)

Gruppen är för närvarande stängd. Måndagar kl 9.00 i Söraby gula församlingsgård.

På grund av rådande pandemi har vi valt att pausa Sångfiskarna tillfälligt. Vi återkommer när vi startar verksamheten igen. 

Sångfiskarna är för barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Andakt med lättförståelig bibelberättelse, sång, rörelse, rytmik, skapande och fri lek. Vi bjuder på kaffe och te.

Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall måndagar kl 9.00-11.00 i Söraby gula församlingsgård.

Anmälan

Anmälan till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Helen Johansson

Pedagog

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.