Några barn sitter i ring på golvet tillsammans med en ledare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kom och sjung 0-5 år (Söraby)

Tisdagar kl 9.00 i Söraby gula församlingsgård.

Kom och sjung för små och stora är för barn 0-5 år tillsammans med vuxen. Andakt med lättförståelig bibelberättelse, sång, rörelse, rytmik, skapande och fri lek. Vi bjuder på kaffe och te.

Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Tisdagar kl 9.00-11.00 i Söraby gula församlingsgård.

Anmälan

Ingen anmälan behövs