Fåglar
Foto: Pixabay

Sångfåglarna 6-11 år (Gemla)

Uppehåll tills vidare (annars torsdagar kl 16.30 i Gemla församlingshem.)

Vi utforskar vårt närområde såväl utomhus som i kyrkan. Vi mackfikar, leker, sjunger, bibelberättar med avslutande bön. Observera att anmälan behövs, se kontaktuppgifter nedan.

Följ Gemla församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Torsdagar kl 16.30-18.00 i Gemla församlingshem.

Anmälan

Det finns 12 platser (först till kvarn).  Anmälan via mail till nedanstående kontaktperson. 

Kontaktperson

Caroline Crona

Församlingspedadog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.