Fåglar
Foto: Pixabay

Sångfåglarna 6-11 år (Gemla)

Uppehåll tills vidare (annars torsdagar kl 16.30 i Gemla församlingshem.)

Vi utforskar vårt närområde såväl utomhus som i kyrkan. Vi mackfikar, leker, sjunger, bibelberättar med avslutande bön. Observera att anmälan behövs, se kontaktuppgifter nedan.

Följ Gemla församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Torsdagar kl 16.30-18.00 i Gemla församlingshem.

Anmälan

Det finns 12 platser (först till kvarn).  Anmälan via mail till nedanstående kontaktperson. 

Kontaktperson

Caroline Crona

Församlingspedadog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.