Foto: Daniel Lönnbäck

Filmkonfirmanderna- Sandsbro

En ovanligt vanlig konfagrupp där vi kommer att se en hel del på film. Vi gör djupdykningar in i livets frågor, skrattar och delar liv med varandra.

Träffar

Tisdagar kl 16.00-18.40 i Sandsbro kapell.
Första träffen för vårterminen är 11 januari
Konfirmanderna medverkar även i gudstjänsterna:
30 januari kl 17.00 i Sandsbro kapell
20 februari kl 17.00 i Sandbro kapell
13 mars kl. 17.00 i Sandsbro kapell
3 april 17.00 i Sandsbro kapell
( vi inväntar nya restriktioner så förändringar kan ske)

Kan du inte vara med på grund av sjukdom, ska dina föräldrar kontakta Anders.

Läger

Läger2 på våren 2022, vi återkommer med mer information

Konfirmation

Den 23 april 2022 i Gårdsby kyrka.
Med reservation för förändringar.

Frågor?

Kontakta nedanstående kontaktperson.