Konfirmander och präster i kyrkan.
Foto: Alex Giacomini/Ikon

Filmkonfirmanderna- Sandsbro

En ovanligt vanlig konfagrupp där vi kommer att se en hel del på film. Vi gör djupdykningar in i livets frågor, skrattar och delar liv med varandra.

Uppstart

Den 26 september kl 17.00 i Gårdsby kyrka. Efter gudstjänsten stannar konfirmand och vårdnadshavare kvar för lite informtion.

Träffar

Tisdagar kl 16.00-18.40 i Sandsbro kapell, med start den 28 sept.
Konfirmanderna medverkar även i gudstjänsterna 17 okt, 7 nov, 28 nov kl. 17.00 i Sandsbro kapell.  Kan du inte vara med på grund av sjukdom, ska dina föräldrar kontakta Anders.

I jul besöker ni antingen Julnattsmässan 24 dec kl 23.30 i Sandsbro kapell eller Julottan 25 dec kl 07.00 i Gårdsby kyrka.

Läger

Läger 16-17 oktober 2021 samt ett läger på våren 2022.

Konfirmation

Den 23 april 2022 i Gårdsby kyrka.
Med reservation för förändringar.

Frågor?

Kontakta nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Anders Nordmark

Anders Nordmark

Komminister