Konfirmander och präster i kyrkan.
Foto: Alex Giacomini/Ikon

12. Sandsbro - film

En ovanligt vanlig konfagrupp där vi kommer att se en hel del på film. Vi gör djupdykningar in i livets frågor, skrattar och delar liv med varandra.

 Anmälan

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

Uppstart

Den 26 september kl 17.00 i Sandsbro kapell.

Träffar

Tisdagar kl 16.00-18.40.

Läger

Läger 16-17 oktober 2021 samt ett läger på våren 2022.

Konfirmation

Den 23 april 2022 i Gårdsby kyrka.

Med reservation för förändringar.

Kontaktperson

Anders Nordmark

Anders Nordmark

Komminister