Fönstermålningar i Växjö domkyrka
Foto: Daniel Johansson

Gymnasiet

Programidéer för gymnasieungdomar.

Vi är övertygade om att Växjö domkyrka är en plats där en lektion i matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap och språk, är fullt möjlig! Växjös första gymnasieskola låg vägg i vägg med domkyrkan. Det var nära till hands att använda kyrkorummet både som klassrum och som en plats där man kunde visualisera lärandet.

Tillsammans med Lunds och Linköpings domkyrkor arbetar Växjö domkyrka med projektet "Kunskapens katedral". I elva programidéer har vi utifrån domkyrkans resurser och i linje med läroplanen formulerat ett urval av möjliga lektioner. Vår förhoppning är att du ska se programidéerna som ett hjälpmedel och en resurs för dig som lärare.

Växjö domkyrka som du aldrig sett den förr!

Här nedan hittar du de programidéer som vi har tagit fram. Har du som lärare egna lektionsidéer är vi givetvis öppna för att integrera dem i projektet. Kontakta oss för tidsbokning och frågor.

Alla program är gratis och beräknas vara i cirka 60 minuter.

Vi hoppas att ni vill förlägga några av era lektioner i Växjö domkyrka.

Programidéer

Utifrån Växjö domkyrkas resurser och i linje med läroplanen har vi formulerat ett urval av möjliga lektioner.

Väggmålningar från 1500-talet i Växjö domkyrkas själakor.

Religionskunskap: tro och vetande

Om relationen mellan religion och vetenskap.

Skulptur av två huvuden i sten på Växjö domkyrkas fasad.

Bild/historia/filosofi/sociologi: konstverken talar

Genom att fundera kring konstverken vill vi skapa samtal om människan.

Profilbild på Esaias Tegnérstatyn utanför Växjö domkyrka.

Svenska: retorik

Akustiken i en katedral kan hjälpa, såväl som stjälpa, en talare. Hur talar man i en lokal som rymmer 900 personer?

Runsten utanför Växjö domkyrka

Svenska/latin: språkhistoria/litterturhistoria

Med hjälp av autentiska källor kan vi undersöka hur språket förändrats över tid.

Närbild på glasstjärnorna på dopkällan i Växjö domkyrka.

Engelska/religionskunskap/etik och livsfrågor: kyrkans roll i samhället

Om Svenska kyrkans roll i frågor om medmänsklighet och ansvar.

Läktarorgelns förgyllda fasad från 1700-talet.

Musik i gymnasiet

Svenska kyrkan har en lång musikalisk tradition.

Närbild på altarskåpets glaskonst i Växjö domkyrka.

Etik och människans livsvillkor/internationellt arbete/religionskunskap: människa

Om likheter och skillnader mellan olika religioners riter i liv och död.

Solen lyser in genom fönstermålningarna i Växjö domkyrka.

Gymnasiearbete

Vi ställer gärna upp som intervjupersoner, samhällsaktörer eller kyrka.

Glasdörrar med glaskonst in till Växjö domkyrka

Studiebesök/religionsvetenskap: vad är kristen tro?

Genom att möta elever också i egenskap av kyrka, hoppas vi kunna besvara frågor som inte alltid får plats i klassrummet.

Taket i Växjö domkyrka.

Matematik

Genom att i faktisk materia beräkna massa, area och volym kan vi hitta ny kunskap i den gamla byggnaden.