Fönstermålningar i Växjö domkyrka
Foto: Daniel Johansson

Gymnasiet

Programidéer för gymnasieungdomar.

Vi är övertygade om att Växjö domkyrka är en plats där en lektion i matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap och språk, är fullt möjlig! Växjös första gymnasieskola låg vägg i vägg med domkyrkan. Det var nära till hands att använda kyrkorummet både som klassrum och som en plats där man kunde visualisera lärandet.

Tillsammans med Lunds och Linköpings domkyrkor arbetar Växjö domkyrka med projektet "Kunskapens katedral". I elva programidéer har vi utifrån domkyrkans resurser och i linje med läroplanen formulerat ett urval av möjliga lektioner. Vår förhoppning är att du ska se programidéerna som ett hjälpmedel och en resurs för dig som lärare.

Växjö domkyrka som du aldrig sett den förr!

Här nedan hittar du de programidéer som vi har tagit fram. Har du som lärare egna lektionsidéer är vi givetvis öppna för att integrera dem i projektet. Kontakta oss för tidsbokning och frågor.

Alla program är gratis och beräknas vara i cirka 60 minuter.

Vi hoppas att ni vill förlägga några av era lektioner i Växjö domkyrka.

Programidéer

Utifrån Växjö domkyrkas resurser och i linje med läroplanen har vi formulerat ett urval av möjliga lektioner.

Frågor och bokningar

Carina  Samuelsson

Carina Samuelsson

Domkyrkokomminister

Jonas Hammarström

Församlingspedagog