Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Till innehållet

Reformationsåret 2017

För 500 år sedan, år 1517, protesterade en tysk munk mot en del av det kyrkan stod för. Det var början på en reformation som pågår än idag.