Jesusfigur i Växjö domkyrkas ljusbärare
Foto: Lars-Erik Tobiasson

Psalmer kring ljusträdet

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Psalmer kring ljusträdet är en 40 minuter lång andakt med dina önskepsalmer. 

Observera att det just nu finns en maxbegränsning på 8 personer i Växjö domkyrka.

Tid och plats

Just nu uppehåll på grund av coronapandemin.
I vanliga fall träffas vi: Tisdagar (ojämna veckor) kl 18.00 i Växjö domkyrka.

Information

Jens Linder

Jens Linder

Domkyrkokaplan

Rebecka Svensäter

Rebecka Svensäter

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.