Jesusfigur i Växjö domkyrkas ljusbärare
Foto: Lars-Erik Tobiasson

Psalmer kring ljusträdet

Start tisdag 31 augusti 2021.

Psalmer kring ljusträdet är en 40 minuter lång andakt med dina önskepsalmer. 

Uppstart

Tisdag 31 augusti 2021.

Tid och plats

Tisdagar (ojämna veckor) kl 18.00 i Växjö domkyrka.

Information

Jens Linder

Jens Linder

Domkyrkokaplan

Rebecka Svensäter

Rebecka Svensäter

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd