Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Fastighetsprojekt

Pågående och avslutade projekt

Fastighetsförvaltningen i Växjö har många projekt igång. Nedan presenteras ett urval av våra pågående och nyligen avslutade projekt.

Pågående fastighetsprojekt

Avslutade projekt

  • Drev-Hornaryds kyrka: fasad- och målningsarbeten. klart i september 2018.
  • Ormesberga kyrka: fasadarbete samt tjärning av spåntak. Klart i juli 2018.
  • Vederslövs kyrka: invändig ljusgestaltning av kyrkorummet med delvis ny belysning. Klart i mars 2018.
  • Fasadrenovering av domkyrkan: västra fasaden samt tornet målas, putsas och lagas. Även fönsterna har renoverats. Klart i oktober 2017.
  • Vederslövs kyrka: fasadarbete, puts och avfärgning samt målning av fönster och dörrar. Klart oktober 2017.
  • Skogslyckans kyrka: fasadarbete, puts och avfärgning samt målning av fönster och dörrar. Klart i oktober 2017.
  • Kalvsviks kyrka: sanering av krypgrunden och installation av avfuktare. Oktober 2017.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se