En byggnadsställning vid ett av Uppsala domkyrkas torn.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Fastighetsprojekt

Pågående projekt.

Fastighetsförvaltningen i Växjö har många projekt igång. Nedan presenteras ett urval av våra pågående projekt.

Pågående fastighetsprojekt

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se