Barn som pysslar
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Poppis 10-12 år (Sjösås/Braås)

Onsdagar varannan vecka kl 18.00 i Braås församlingshem.

Poppis är en verksamhet för dig som går i mellanstadiet. På Poppis leker vi lekar, pysslar, tävlar och fikar tillsammans.

Tid och plats

Onsdagar kl 18.00-20.00 (ojämna veckor) med start den 15 september i Braås församlingshem. 

Anmälan

Frågor eller anmälan kontakta Johan Claesson

Kontaktperson

Johan Claesson

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd