Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Personal vid kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kontaktuppgifter till personal vid kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.


Mats Lindblad

Mats Lindblad

Kyrkogårds- och fastighetschef

Direkt: 0470-70 48 14

Lennart Karlsson

Arbetschef

Direkt: 0470-70 48 19

PG Åkesson

Planeringsingenjör

Direkt: 0470-704820

Kristoffer Tarstad

Fastighetsingenjör

Göran Nordmark

Fastighetsingenjör

Direkt: 0470-70 49 18

David Fuchs

Fastighetsingenjör

Direkt: 0470-70 49 19

Linda Lundin

Landskapsingenjör

Direkt: 0470-70 48 36

Jennie Söderberg

Landskapsingenjör

Direkt: 0470-70 48 29

Anki Håkansson

Förvaltningssekreterare

Direkt: 0470-70 48 15

Lena Ringquist

Utredningssekreterare

Direkt: 0470-70 48 21

Ewa Juteström Karlsson

Förvaltningsassistent

Annelie Folkesson

Förvaltningsassistent

Direkt: 0470-70 49 20

Christina Sedihn Svensson

Förvaltningsassistent

Monica Solvemark

Lokalvårdare

Hovshaga Begravningsplats

Lotta Lovén Ahlberg

Kyrkogårdsförman

Magnus Vidarsson

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 49 34

Henrik Nilsson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 49 33

Fredrik Nilsson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 49 59

Catharina Thour

Svenska kyrkan Växjö

Lokalvårdare

Fastighetsavdelningen

Gunnar Petersson

Svenska kyrkan Växjö

Målare

Direkt: 0470-70 49 60

Felix Broder

Svenska kyrkan Växjö

Fastighetstekniker

Direkt: 0470-70 49 57

Göran Hälgh

Svenska kyrkan Växjö

Snickare

Direkt: 0470-70 49 61

Verkstads- och transportavdelningen

Markus Martinsson

Svenska kyrkan Växjö

Maskinförare

Direkt: 0470-70 49 63

Fredrik Andreasson

Svenska kyrkan Växjö

Maskinförare

Jimmy Ringberg

Svenska kyrkan Växjö

Maskinförare

Direkt: 0470-70 49 62

David Andersson

Svenska kyrkan Växjö

Transport

Direkt: 0470-70 49 88

Thomas Hidebring

Svenska kyrkan Växjö

Reparatör

Johan Nordmark

Svenska kyrkan Växjö

Mekaniker

Direkt: 0470-70 48 88

Hovshaga krematorium

Jan Henningsson

Svenska kyrkan Växjö

Krematorieföreståndare

Direkt: 0470-70 48 94

Jannice Svensson

Svenska kyrkan Växjö

Krematorievaktmästare

Direkt: 0470-70 48 93

Aneboda arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på kyrkogårdarna i Aneboda, Asa, Berg, och Lammhult.

Nicklas Magnusson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Lars-Göran Hansson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Hemmesjö arbetsområde

Kyrkogårsarbetare på kyrkogårdarna i Hemmesjö och Furuby

 

Patrik Geijersson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Direkt: 0470-70 49 54

Östra Torsås arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på kyrkogårdarna i Ingelstad, Nöbbele, Jät och Uråsa.

Mats Nordström

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Direkt: 0470-70 32 50

Jennie Nordström

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 32 56

Sjösås arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på Sjösås, Dädesjö, Drev, Hornaryd och Drev-Hornaryds kyrkogårdar.

Karin Persson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Magnus Lindström

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 32 05

Skogslyckans arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på Skogslyckans kyrkogård.

Eva Winbro

Svenska kyrkan Växjö

Lagförman

Direkt: 0470-70 48 89

Torbjörn Nygren

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 48 89

Mats Abrahamsson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Dan Pettersson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Söraby arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på kyrkogårdarna i Söraby, Tjureda och Tolg.

Åke Petersson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 32 27

Tegnérkyrkogården

Inge Bergstedt

Svenska kyrkan Växjö

Lagförman

Direkt: 0470-70 48 91

Göran Danielsson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0470-70 48 91

Kai-Uwe Brauer

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Vederslövs arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på kyrkogårdarna i Vederslöv, Kalvsvik, Tävelsås och Dänningelanda.

Tobias Karlsson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Direkt: 0470-70 49 31

Milica Väsuianu

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare

Öja arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare på Öja och Bergunda kyrkogårdar.

Öjaby arbetsområde

Kyrkogårsarbetare på kyrkogårdarna i Öjaby, Ör och Ormesberga

Daniel Landén

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Direkt: 0470-70 49 44

Stefan Petersson

Svenska kyrkan Växjö

Kyrkogårdsarbetare