Meny

Personal vid kyrkogårds- och fastighetsförvaltningens kontor

Mats Lindblad

Mats Lindblad

Kyrkogårds- och fastighetschef

Lennart Karlsson

Lennart Karlsson

Arbetschef

Jennie Söderberg

Jennie Söderberg

Landskapsingenjör

Linda Lundin

Linda Lundin

Landskapsingenjör

Erik Arvidsson

Erik Arvidsson

Vik. landskapsingenjör

Kristoffer Tarstad

Kristoffer Tarstad

Fastighetsingenjör

David Fuchs

David Fuchs

Fastighetsingenjör

August Nordmark

August Nordmark

Fastighetsingenjör

Anki Håkansson

Anki Håkansson

Förvaltningssekreterare

Sofi Littorin

Sofi Littorin

Förvaltningssekreterare

Christina Sedihn Svensson

Förvaltningsassistent

Lena Ringquist

Lena Ringquist

Utredningssekreterare

Ewa Juteström Karlsson

Förvaltningsassistent

Annelie Folkesson

Annelie Folkesson

Förvaltningsassistent

Monica Solvemark

Lokalvårdare