Personal vid kyrkogårds- och fastighetsförvaltningens kontor

Mats Lindblad

Mats Lindblad

Kyrkogårds- och fastighetschef

Jennie Söderberg

Jennie Söderberg

Landskapsingenjör

Malin Karlsson

Landskapsingenjör

Linda Lundin

Linda Lundin

Planeringsingenjör

Kristoffer Tarstad

Kristoffer Tarstad

Fastighetsingenjör

David Fuchs

David Fuchs

Fastighetsingenjör

Sofie Littorin

Sofie Littorin

Förvaltningssekreterare

Tina Sedihn

Förvaltningsassistent

Annelie Ahtee

vikarierande förvaltningsassistent

Lena Ringquist

Lena Ringquist

Utredningssekreterare

Ewa Juteström Karlsson

Förvaltningsassistent

Annelie Folkesson

Annelie Folkesson

Utredningsassistent

Monica Solvemark

Lokalvårdare