Personal på Hovshaga arbetsområde

Hovshaga arbetsområde sköter om Hovshaga begravningsplats, Gårdsby kyrkogård samt områdena kring Johanneskyrkan, Mariakyrkan och Sandsbro kapell.

Lotta Lovén Ahlberg

Lagförman

Henrik Nilsson

Kyrkogårdsarbetare

Magnus Vidarsson

Kyrkogårdsarbetare

Linda Sigfridsson

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Linda Sigfridsson

Tjänstledig

Jan Lindquist

Kyrkogårdsarbetare

Catharina Thour

Lokalvårdare

Jolanta Ostrowska

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Dan Holmberg

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Bogomil Hristov Borisov

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare