Personal på fastighetsförvaltningen

Kristoffer Tarstad

Kristoffer Tarstad

Fastighetsingenjör

David Fuchs

David Fuchs

Fastighetsingenjör

Göran Hälgh

Göran Hälgh

Snickare

Gunnar Petersson

Gunnar Petersson

Målare

Felix Broder

Felix Broder

Fastighetstekniker