Personal på fastighetsförvaltningen

August Nordmark

August Nordmark

Fastighetsingenjör

Kristoffer Tarstad

Kristoffer Tarstad

Fastighetsingenjör

David Fuchs

David Fuchs

Fastighetsingenjör

Göran Hälgh

Göran Hälgh

Snickare

Gunnar Petersson

Gunnar Petersson

Målare

Felix Broder

Felix Broder

Fastighetstekniker