Personal i Växjö domkyrka och Domkyrkocentrum

Christopher Meakin

Christopher Meakin

Domprost

Åsa  Ingvert

Åsa Ingvert

Pastoralchef

Jens Linder

Jens Linder

Domkyrkokaplan

Carina  Samuelsson

Carina Samuelsson

Domkyrkokomminister

Julia Jonsson

Julia Jonsson

Komminister

Yvonne Nejdefalk

Yvonne Nejdefalk

Diakon

Sten-Inge Petersson

Sten-Inge Petersson

Domkyrkoorganist

Yvonne Steen Ohlander

Organist

Linda Andersson

Organist

Åsa Dahlstedt

Administratör

Madeleine Sjöberg

Administratör

Sirpa Abrahamsson

Församlingspedagog

Jonas Hammarström

Församlingspedagog

Britt-Inger Westling-Nilsson

Britt-Inger Westling-Nilsson

Servicesamordnare/klockare

Eva Rörström

Eva Rörström

Värdinna/vaktmästare

Malyn Dankmeyer

Församlingshemsvärdinna

Emilia Råsmark

Cafévärdinna

Jessica Holst

Cafévärdinna

Torsten Svahn

Torsten Svahn

Domkyrkovaktmästare

Henrik Rother

Domkyrkovaktmästare

Daniel Källner

Daniel Källner

Domkyrkovaktmästare

Tini Berg

Tini Berg

Auktoriserad familjerådgivare