Personal i Västrabokyrkan

I Västrabokyrkan arbetar bland annat präster, musiker, pedagoger samt administrations- och servicepersonal.