Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet.

Från vänster: Camilla Dahlström, Torsten Thorvaldsson, Arne Martinson, Yngve Rehnström, Olof Sandahl, Karin Ljung
Från vänster: Camilla Dahlström, Torsten Thorvaldsson, Arne Martinson, Yngve Rehnström, Olof Sandahl, Karin Ljung Foto: Ingela Stewén

POSK vill
• att Svenska kyrkan i Växjö pastorat sätter församlingarna i centrum. Vi vill levandegöra de lokala församlingsgemenskaperna och ta tillvara medlemmarnas engagemang för sin kyrka och församling, även i nya områden.


• att Växjö pastorat och dess församlingar leds av kyrkligt engagerade förtroendevalda och anställda oavsett politisk tillhörighet.


• att pastoratets kyrkor är öppna för enskild andakt samt erbjuder ett varierande och angeläget gudstjänstsliv där kyrkomusiken har en självklar plats.

PARTIPOLITISK OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

Kontaktperson: Karin Ljung, 0709-697445, e-post ljung.karin@hotmail.com
Hemsida: www.posk.se/vaxjo