20181118 I köket i Bergsjöns kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

På gång i Svenska kyrkan Växjö

Gudstjänst på söndagar och i veckorna, gruppverksamhet med bland annat körer och inspirerande träffar för alla åldrar, samverkan med skolor och möjlighet att engagera sig för att stötta andra. Kanske har du det jobbigt eller svårt eller vill du bara prata med någon. Här finns stöd och hjälp att få i både stort och smått.

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst

Gudstjänst genomförs med max 50 deltagare. Pastoratets kyrkor är olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Körer, grupper och öppen verksamhet

Alla fysiska träffar har uppehåll. Viss verksamhet erbjuder digitala träffar eller digitalt material. För mer information klicka dig vidare till resektive grupps/verksamhets egen sida. 

Stöd och hjälp

Om du behöver stöd, hjälp eller någon att tala med, kontakta en av våra församlingsexpeditioner så hjälper de dig vidare.