Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

Körmix 7 år och uppåt (Ingelstads församling)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Körmix är körsång, rörelse, lek, pyssel och andakt för barn i årskurs 1 och uppåt.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 13.10-14.30 i Östra Torsås församlingshem.

Kontaktpersoner

Elena Vozniuk

Elena Vozniuk

Kantor

Annika Blomvik

Annika Blomvik

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.