Personal på Ingelstad arbetsområde

Ingelstads arbetsområde sköter om Östra Torsås kyrkogård, Nöbbele kyrkogård, Uråsa kyrkogård, Jäts kyrkogård och Jäts gamla kyrkogård.

Mats Nordström

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Tobias Söderberg

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Louise Andersson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare