20181118 Gudstjänst i Bergsjöns kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Onsdagsskoj 8 år (Lammhult)

Pausad tills vidare, annars onsdagar kl 18.00 i Lammhults kyrka.

För barn i årskurs 2. Pyssel, fika, lek, andakt och sång.Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 18.00-19.00 i Lammhults kyrka.

Anmälan

Det finns 12 platser per gång och det behövs en anmälan inför varje tillfälle . Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.