20181118 Gudstjänst i Bergsjöns kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Onsdagsskoj 8 år (Lammhult)

Pausad tills vidare, annars onsdagar kl 18.00 i Lammhults kyrka.

För barn i årskurs 2. Pyssel, fika, lek, andakt och sång.Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 18.00-19.00 i Lammhults kyrka.

Anmälan

Det finns 12 platser per gång och det behövs en anmälan inför varje tillfälle . Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd