Personal på Öjaby och Öja/Gemla arbetsområde

Öjaby arbetsområde sköter om Öjaby kyrkogård, Ör kyrkogård och Ormesberga kyrkogård.Öja/Gemla arbetsområde sköter om Öja kyrkogård och Bergunda kyrkogård.