Personal på Öjaby och Öja/Gemla arbetsområde

Öjaby arbetsområde sköter om Öjaby kyrkogård, Ör kyrkogård och Ormesberga kyrkogård.Öja/Gemla arbetsområde sköter om Öja kyrkogård och Bergunda kyrkogård.

Johanna Schmidt Puschmann

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Mer om Johanna Schmidt Puschmann

Samordnare för Öja/Gemla

Wilfried Weissert

Wilfried Weissert

Kyrkogårdsarbetare/samordnare

Mer om Wilfried Weissert

Samordnare för Öjaby, Ör och Ormesberga

Lars Lilja

Lars Lilja

Kyrkogårdsarbetare

Ulf Ingesson

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Jane Johansson Stroud

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare