Närbild på en oblat och en liten jordglob.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Öjaby - classic konfa

För dig som vill upptäcka ett nytt sätt att se på världen och din plats i den.

 Anmälan

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

Uppstart

Den 26 september kl 10.00 i Öja kyrka och församlingshem.

Träffar

Tisdagar kl 16.00-18.30. Start tisdagen den 5 oktober.

Läger

Den 28-29 september samt tre lägerdygn på våren 2022.

Konfirmation

April/maj 2022 i Öja kyrka.

Med reservation för förändringar.