Öja kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö/Ida Sjöö

Öja kyrkokör (Gemla)

Start v 35

Öja kyrkokör är en vuxenkör.

Tid och plats

Start v .35 Onsdagar kl 16.00-17.00 i Gemla församlingshem. 

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd