Öja kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö/Ida Sjöö

Öja kyrkokör (Gemla)

Uppehåll just nu mer information kommer.

Öja kyrkokör är en vuxenkör.

Tid och plats

Just nu uppehåll annars onsdagar kl 16.00-17.00 i Gemla församlingshem. Mer information kommer, om när vi startar igen.

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.