Personal på verkstadsavdelningen

Thomas Hidebring

Reparatör

Anton Levin

Verkstadsmekaniker.