Ödekyrkogårdar

I Svenska kyrkan Växjös församlingar finns flera ödekyrkogårdar det vill säga kyrkogårdar som inte längre används som begravningsplatser.

Tävelsås församling

 

Tofta ödekyrkogård

Tofta ödekyrkogård

På platsen låg från tidig medeltid och fram till slutet av 1700-talet Tofta medeltida kyrka.

Vederslövs församling

Vederslöv gamla kyrkogård

Vederslövs gamla kyrkogård

Vederslövs gamla kyrkogård har anor från medeltiden. Flera av gravvårdarna vårdas än idag trots att det var längesedan det förekom några gravsättningar här.

Kalvsviks församling

Kalvsviks gamla kyrkogård

Kalvsviks gamla kyrkogård

På platsen låg fram till år 1855 Kalvsviks medeltida kyrka. Den revs slutligen år 1855 när församlingen byggt en ny större kyrka.

Hemmesjö-Furuby församling

Hemmesjö gamla kyrkogård

Hemmesjö gamla kyrkogård

Vid Hemmesjö gamla kyrka.

Sjösås församling

Grind in till Eke kyrkplats.

Eke kyrkplats

Eke kyrkplats ligger i Eke, cirka 25km norr om Växjö.

Gemla församling

Öja gamla kyrkogård

Öja gamla kyrkogård

På platsen låg fram till mitten av 1800-talet Öja medeltida sockenkyrka.

Lammhults församling

Berg gamla kyrkogård

Bergs gamla kyrkogård

Kyrkogården uppfördes troligen under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. På platsen ses idag ruinen av Bergs medeltida kyrka.