Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Växjö pastorat ställer sig bakom uppropet #vardeljus

Växjö pastorat ställer sig bakom uppropet #vardeljus som nu finns i samband med #metoo Uppropet gäller kränkningar, övergrepp och sexism.

Ingen av Svenska kyrkans anställda, förtroendevalda eller ideella ska
utsättas för kränkning. Detta är oacceptabelt! I vår kristna tro ser vi på
varandra med respekt.

Det är viktigt att alla känner sig trygga. Vi vill verka för nolltolerans
genom vår handlingsplan och policy för kränkande särbehandling samt
Svenska kyrkans dokument om bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. Dessa viktiga dokument finns på intranätet eller via kontakt med vår personalchef. Det är viktigt att vi diskuterar och lyfter fram detta.

Växjö stift har två kontaktpersoner för den som upplever sig utsatt. Man når dessa genom Växjö stifts hemsida Om du upplever dig utsatt eller kränkt ska du ta kontakt med din chef, personalchefen eller domprosten. Om du är förtroendevald, ideell eller församlingsbo ska du vända dig till den personal som du känner störst förtroende för.


Detta är svåra frågor och det är viktigt att dessa samtal tas på allvar och med stor respekt. Växjö pastorat ska vara en plats där alla medarbetare, förtroendevalda, ideella och församlingsbor möter varandra på ett respektfullt sätt och bidrar till ett att kyrkan är en välkomnande plats.

Thomas Petersson
Domprost