Thomas Wärfman ny domprost i Växjö

Thomas Wärfman blir ny domprost i Växjö pastorat och stift. Han tillträder tjänsten i april.

”Efter att ha haft förmånen att få leda Norrköpings pastorat i åtta goda år, är det mycket roligt och spännande att få bli domprost i Växjö”, säger Thomas.

”Jag är utvecklingsinriktad och vill gärna vara med att göra positiv skillnad på både kort och lång sikt. I Växjö pastorat är flera strategiska processer i gång som jag ser fram emot att delta i och att leda. I mitt ledarskap tror jag på att skapa tillit mellan människor och vill att vi är utåtriktade och arbetar i samverkan med övriga goda krafter i samhället.”

Thomas Wärfman, 59 år, är utbildad vid Uppsala universitet och prästvigdes i Linköpings domkyrka 1990. Han har tidigare arbetat som distriktspräst, stiftsadjunkt och stiftsdirektor och kommer senast från en tjänst som kyrkoherde och kontraktsprost i Norrköpings pastorat och kontrakt.

Thomas tillträder i april och efterträder då nuvarande domprosten Christopher Meakin som går i pension.

Domprost

Domprosten är kyrkoherde (det vill säga den präst som är chef) i Växjö pastorat men också vice ordförande i stiftets domkapitel och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen.