Meny

Särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

Svenska kyrkan Växjö har vidtagit särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset.

Ordinarie gudstjänster är inställda. Dop, vigsel och begravning genomförs med den närmsta familjen, max 10 personer. Varje deltagare ska kunna sitta med 1-2 meters avstånd till varandra.

Alla som vistas i våra lokaler uppmanas att:

  • Minska fysiska kontakter.
  • Vidta försiktighetsåtgärder med bland annat god handhygien.
  • Stanna hemma om man är sjuk

Gudstjänster och andra samlingar

Från och med den 2 april är ordinarie gudstjänster inställda.

Vi uppmanar alla att stanna hemma om man känner sig sjuk eller uppvisar förkylningssymptom.

Mer information lämnas efterhand. Kontakta ansvarig personal om du har frågor om en speciell verksamhet >>

Mer information

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.​

Vårdguiden: 1177.se

​På 1177.se får du råd om när du ska kontakta vården.