Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtalsgrupp om existensiell hälsa

Vi träffas 8 gånger varannan vecka Start 12/9 kl 17:30-19:00 Drop-in fika 17:15

Plats:
Diakonicentrum, Allévägen 2, Växjö

Vi samtalar kring olika teman som baserar sig på WHO:s åtta teman av
existentiell hälsa - eller teman som deltagarna vill prata om.
Tanken med gruppen är att inspirera till utveckling och främja den psykiska
hälsan.

Ledare:
Eva-Karin Lindquist, sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri
Terttu Brunzell, diakon i Svenska kyrkan

För mer info och anmälan kontakta:
terttu.brunzell@svenskakyrkan.se
eller tfn 0470-704 906