Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Retreatdag i Högstorps kyrka söndag 1/9

En dag inför Guds ansikte i tystnad, bön, måltid och mässa.

Vad är retreat?

En retreat ger möjlighet att dra sig tillbaka tillsammans med Gud. Den kan vara under en eller flera dagar. Tystnad och gudstjänster är bärande delar i retreaten. Fastän vi är i retreat tillsammans med andra, avstår vi från att tala med varandra, t.ex. under måltiderna.

Program

8.30 Introduktion och möjlighet till frågor (i församlingssalen vid kyrkorummet)
8.45 Morgonbön, och med morgonbönen inleds tystnaden.
9.15 Förmiddagsfika med smörgås
11.30 Lunchbön
12.00 Lunch
14.45 Bibelmeditation
Därefter enkelt eftermiddagsfika står framdukat.
16.30 Tystnaden bryts. Vi hjälps åt att ställa iordning efter oss.
17.00 Mässa i Högstorps kyrka, därefter kyrkfika.

Retreatens gudstjänster

Morgonbön och lunchbön: Psaltaren, bönboken i bibeln, har en framträdande plats i dessa gudstjänster. Vi ber bland annat genom att växelläsa böner ur psaltaren.

Bibelmeditation är en gudstjänst som hjälper oss till inlevelse i en bibeltext och som leder till ett samtal med Gud om det som händer i texten.

Nattvard: Vid retreaterna i Högstorp deltar vi i söndagens gemensamma mässa och bryter tystnaden strax innan.

Lokaler vi disponerar och måltider

Frånsett mässan på kvällen disponerar vi församlingslokaler och kyrkorum under hela dagen. Det finns även möjlighet att gå en promenad på egen hand. När vi äter kommer vi att sitta på ett sådant sätt att det inte känns besvärande att äta under tystnad.

Kostnad och gemensamt ansvar

Retreaten har ingen deltagaravgift. Istället ges i uppgift att förbereda någon av måltiderna hemma. Det finns inte heller någon personal utöver präst. Exempel på ansvarsfördelning:

  • En eller två deltagare köper in och ställer iordning för förmiddagsfikat.
  • Några deltagare lagar varsin rätt till lunchen och tar med.
  • Någon köper eller bakar till eftermiddagsfikat.
  • De som förberett hemma är med och ställer fram vid måltiderna.
  • De som köper in kaffe/te har lite fler uppgifter i att diska efter måltiderna.

Vid slutet av retreatdagen hjälps vi åt att ställa iordning efter oss så att lokalerna är redo för verksamhet på måndag morgon.

Förberedande samling

Deltagarna samlas tisdagen den 27 augusti kl 18.00 (kan tidigareläggas om alla kan). Då fördelar vi ansvar för måltider.

Frågor och anmälan om deltagande

  • Vill du veta mer? Ring eller e-posta Ola Isacsson, präst i Växjö stads- och domkyrkoförsamling. (Semester t.o.m. 14 juli) e-post: ola.isacsson@svenskakyrkan.se Telefon: 0470-70 49 07
  • Anmälan senast fredagen den 16 augusti till Ola Isacsson
  • Maximalt antal deltagare: 20. För att retreaten ska genomföras behöver vi vara minst 5 deltagare.