Mässa andra advent i Sankta Birgittakyrkan i Knivsta, firad under Coronarestriktioner med max 8 deltagare.
Skylt Kyrkan öppen, välkommen in
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Öppettider för våra kyrkor

Här hittar du öppettider för kyrkorna i Svenska kyrkan Växjö. Kyrkorna är öppna för bön, ljuständning och enskild andakt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare.

På sidan Digitala gudstjänster hittar du mer information om digitala gudstjänster och länkar till sändningarna. Gudstjänstprogrammet hittar du som vanligt här på webben eller i appen Kyrkgudien.

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Växjö domkyrka

Kyrkan är öppen: Alla dagar kl 9.00-18.00
Enskild nattvard: Fredagar kl 17.00-18.30. Söndagar kl 10.00-12.00. 

Skogslyckans kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndag 8.00-17.00.
Enskild nattvard: Söndagar kl 11.00 samt 11.30. 

Mariakyrkan

Kyrkan är öppen: Måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar kl 8.00-16.30. Tisdagar kl 8.00-19.00. Lördagar kl 9.30-16.00. Söndagar kl 8.00-16.00
Enskild nattvard: Tisdagar kl 18.00-19.00. Söndagar kl 11.00-12.00

Sankt Sigfrids kapell

Alltid öppet.

Johanneskyrkan

Kyrkan är öppen: När ljuslyktorna är tända vid porten.

Västrabokyrkan

Kyrkan är öppen: Måndagar- torsdagar kl 10.00-14.00.

Teleborgs kyrka

Kyrkan är öppen: Tisdag-torsdag kl 9.00-15.00. 
Fredag 9.00-12.00
Söndagar kl 16.00-18.00.

Högstorps kyrka

Kyrkan är öppen: Tisdag och torsdag 10-12

Tävelsås församling

Tävelsås kyrka

Ring expeditionen Teleborgs kyrka för info 0470-70 48 57.

Vederslövs församling

Vederslövs kyrka

Ring expeditionen Teleborgs kyrka för info 0470-70 48 57.

Vederslövs gamla kyrka

Ring expeditionen Teleborgs kyrka för info 0470-70 48 57

Kalvsviks församling

Kalvsviks kyrka

Ring expeditionen Teleborgs kyrka för info 0470-70 48 57.

Ingelstads församling

Önskar du enskild nattvard? Kontakta expeditonen för mer info (0470-70 32 45) eller ta kontakt direkt med församlingens präst.

Östra Torsås kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar 10.00-15.00.
Bemannad måndagar 10.00-12.00 samt onsdagar 13.00-15.00

Nöbbele kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar 10.00-15.00.
Bemannad måndagar 10.00-12.00 samt onsdagar 13.00-15.00

Jäts nya kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar 10.00-15.00.

Jäts gamla kyrka

Kontakta expeditionen tel 0470-70 32 45 för mer info.

Uråsa kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar 10.00-15.00.

Hemmesjö-Furuby församling

Hemmesjö kyrka

Kyrkan är öppen: Måndag-söndag kl 9.00-20.00.

Hemmesjö gamla kyrka

Kyrkan är endast öppen under sommarhalvåret.

Furuby kyrka

Kyrkan är öppen: Måndag-söndag kl 9.00-20.00.

Gårdsby församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Gårdsby församling.

Gårdsby kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00

Sandsbro kapell

Kyrkan är öppen efter överenskommelse. Kontakta expeditionen.

Söraby församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Söraby församling.

Söraby kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00

Tjureda kyrka

Kyrkan är öppen: Måndag-söndag kl 9.00-15.00.

Tolgs kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00

Sjösås församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Sjösås församling.

Viås- Sjösås nya kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00

Sjösås gamla kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00

Drev-Hornaryds kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00

Drevs gamla kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00.

Dädesjö församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Dädesjö församling.

Dädesjö nya kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar-söndagar kl 9.00-15.00.

Öjaby församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Öjaby församling.

Öjaby kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Bergunda kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Ormesberga kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Örs kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Gemla församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Gemla församling.

Öja kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Lammhults församling

För enskild nattvard tar du kontakt med någon av prästerna i Lammhults församling.

Lammhults kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Aneboda kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Asa kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.

Bergs kyrka

Kyrkan är öppen: Måndagar- lördagar kl 9.00-18.00. Söndagar kl 12.00-18.00.