Omläggning av spåntak

Söraby kyrka

Växjö Pastorat genomför omläggning av spåntak på Söraby kyrka. Arbetena är upphandlade med Kyrktak bygg & konsult AB som entreprenör och innefattar rivning och nyläggning av samtliga spånklädda takfall inklusive tornhuv och spira med efterföljande tjärstrykning.

Tidplan; april – september 2021

Kontaktperson: David Fuchs, 0470-70 49 19